Đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên năm 2019

Áp dụng với tất cả các hệ đào tạo và các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường. Có giá trị pháp lý như việc người học đến nộp phiếu tại trường. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0969 999 688 (Mr Linh).