Danh sách tập thể lớp và học sinh hệ Trung cấp được tuyên dương trong tháng 9/2017

Trong thời gian từ ngày 4/9/2017 đến ngày 17/9/2017, qua kiểm tra, theo dõi và căn cứ vào tổng hợp của lớp trực tuần tuyên dương các tập thể và cá nhân học sinh hệ trung cấp có ý thức học tập tốt, hăng hái phát biểu xây dựng bài, đạt nhiều điểm tốt trong 2 tuần:

1.Tập thể: Tuyên dương các tập thể lớp có ý thức học tập tốt, đạt điểm đánh giá giờ học chính khóa và điểm chấp hành quy chế nội trú cao:

*Hệ trung cấp K37: Tuyên dương 03 tập thể lớp

Lớp

Điểm số

Xếp loại

K3763A1

8.83

1

K3793C1

8.78

2

K3793C2

8.6

3

 

*Hệ trung cấp K38: Tuyên dương 03 tập thể lớp

STT

LỚP

ĐIỂM SỐ

1

K38 83B1

9.62

2

K38 31P1

9.41

3

K38 81B1

9.4

 

2. Cá nhân:

* Đối với hệ trung cấp K37 tuyên dương các học sinh:

Lớp

Họ và tên

K37.93C1

Phạm  Hà Nhi,

Hà Thu Phương,

Nguyễn Thị Yến Nhi,

Nông Kim Dung,

Trần Thị Mến

K37.92C1

Phó Linh,

Triệu Thị Thu,

Dương Thi Mây

K37.63A1

Đặng Thị Nga,

Hoàng Thị Linh,

K37.51L1

Vi Thị Thâm

K37.92C2

Nông Thị Nguyệt Thu,

Nguyễn Như Quỳnh,

Trần Quang Hà,

Trần Thị Mây,

Hoàng Thị Thu Lanh,

Đặng Thị Thương,

Bàn Thị Hồng Nhung

K37.92C3

Lương Thị Ngọc Mến,

Hà Thị Thúy,

Nguyễn Văn Diễn,

Nguyễn Thúy Hiền,

Dương Thị Như

K37.93C2

Lưu Thị Quỳnh.

Trần Quan Hà,

Nguyễn Như Quỳnh,

Nông Thị Nguyệt,

Bàn Hồng Nhung,

Nguyễn Thị Thảo

K37.71D2

Triệu Quý Sơn,

Nguyễn Văn Ngọc,

Nguyễn Trường An,

Đinh Xuân Hiện,

Bàn Đức Mạnh,

Long Tiến Lợi,

Đặng Văn Hậu.

K37.31P1

Lục Văn Tuyên,

Nguyễn Thị Thu Vân, 

Hoàng Thị Thúy,

Nông Đàm Hương,

Đặng Thị Chuống

K37.83B1

Hoàng Thanh Vương,

Phạm Thùy Linh,

Nguyễn Thị Thắm,

Triệu Thị Dung,

Ngọc Văn Duy

* Đối với hệ trung cấp K38 tuyên dương các học sinh:

Lớp

Họ và tên

K38 81 B1

1. Hoàng Văn Dụ

2. Phạm Băng Nhạn

3. Lê Đình Chiến

4. Hoàng Văn Quyên

5. Tráng A Chiu

6. Sồng A Khua

7. Hoàng Minh Dưỡng

8. Hoàng Thị Vân.

K38 83B1

1. Nguyễn Thị Vân Anh

2. Vương Thị Hoa

3. Bàn Thị Thảo

4. Hà Văn Minh

5. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

6. Nông Văn Thái

7. Nông Văn Quyền

8. Đoàn Ngọc Ánh

9. Hà Thị Nga

K38 63A1

1. Nông Thị Phương Như

2. Lý Thị Phương

3. Lò Thị Tiến

4. Đặng Tiến Sinh

K38 31P1

1. Vi Thị Hoài Lam

2. Hoàng Văn Thắng

3. Lù Văn Chính

4. Chương Thị Mỹ Linh

5. Mò Thị Kiên

6. Nông Thu Lành

7. Vàng A Của

8. Lương Đức Chinh

9. Bàn Mùi Lưu

10. Triệu Thị Gấm

K3895C1

1. Trương Thị Hồng Phượng

2. Nông Trường Giang

3. Nông Thị Mến

4. Nịnh Ngọc Nhi

5. Triệu Thị Oanh

6. Vừ Văn Thái

7. Nông Thị Kim Hoa

K3893C1

1. Lộc Thị Minh Thư

2. Dương Hồng Ánh

3. Ma Thị Hoài Oanh

4. Bàn Thì Kèo

5. Trần Thị Diệu

6.Triệu Tiến Hiển

7. Cứ A Vình

K3892C1

1. Đàm Kim Thoa

2. Tô Thị Thêu

3. Nông Thái Huỳnh

4. Hoàng Thị Thanh Trang

5. Hoàng Phương Nam

6. Hà Chung Đức

7. Hứa Linh Thùy

8. Phùng Quang Sơn

9. Hầu A Tu

10. Vương Văn Đạo

11. Hoàng Sơn Tuyền

K3894C1

1. Nguyễn Thị Dậu

2. Hà Thị Trang

3. Trần Thị Hường

K3852L1

1. Hoàng Thị Uyên

2. Lường Thị Tâm

3. Bế Thị Thanh Hoài

K38 51 L1

1. Lò Văn Ngọc (4 điểm tốt trong tuần)

2. Bế Thị Oanh

3. Đặng Thị Trinh

4. Ngô Đức Thắng

5. Đinh Công Giáp

6. Triệu Sào Quang

7. Nông Ngọc Huyến

K38 47G1

1. Hoàng Thị Thùy Trang

2. Hà Văn Tuân

3. Trần Quang Việt

4. Nguyễn Văn Duy

5. Hồ Văn Hải

6. Lò Thị Hương

7. Lưu Ngọc Liêm

8. Phan Thị Thanh Hạnh

9. Hứa Thị Hoài

10. Phàng Thị Hính

11. Hoàng Thị Sẩn

12. Dương Thị Huế

13. Bế Văn Công

14. Triệu Văn Vạng

K3847G2

1. Hoàng Ngọc Nam

2. La Thị Ngọc Lan

3. Lý Hoài Chang

4. Triệu Quầy On

5. Đặng Mùi Sểnh

6. Hoàng Mùi Phấy

7. Trần Thị Lâm

8. La Thị Hương Giang

9. Đàm Văn Thuận

K3846G1

1. Lương Văn Được

2. Nguyễn Thị Giang

3. Triệu Vĩnh Kỳ

K3871D1

1. Nguyễn Văn Đại

2. Hoàng Vần Cán

3. Phương Văn Chài

4. Hoàng Tràn Phâu

K3871 D2

1. Đặng Văn Nghĩa

2. La Thị Kiều Oanh

3. Nông Quang Tuấn

4. Nguyễn Thanh Đàm


PHÒNG CÔNG TÁC HSSV