Đề cương ôn tập thi sinh viên giỏi môn tiếng anh

Bộ môn Tiếng Anh - khoa CBCS xin thông báo tới SV khóa 09 đề cương ôn tập môn Tiếng Anh gồm các nội dung như sau:
I. Tiếng Anh cơ bản ( giáo trình Business Basics)

1.2 Talking about your company

2.2 Flying out

2.3 Arriving

3.2 Going out

4.3 Describing company structure

5.2 Company development

6.3 Arranging to meet

7.3 Evaluating products

8.2 Making money

9.3 Complaining and apologizing

10.1 Suggesting and recommending

10.2 Responsibilities and regulations

II. Tiếng Anh chuyên ngành

Unit 2 Investments

Unit 3 Financial statements and accounting standards

Unit  5 Taxation

Unit 6 Account

Unit 7 Loans and credit

Unit 9 Central banking