Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Nội dung:

Thực hiện Công văn số 311-CV/BTG ngày 13/7/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhà trường chuyển gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020) do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Nhà trường đề nghị Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. (Có Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đề cương gửi kèm theo). Trân trọng!

Đề cương xem Tại đây