24/08/2016

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của nhà Trường như sau:

Bấm vào link để xem chi tiết từng chuyên nghành đào tạo của nhà Trường

Khoa CNTT:
- Hệ cao đẳng:
Chuyên Ngành Công nghệ thông tin.
- Hệ trung cấp:
+ Chuyên ngành thương mại điện tử.
+ Chuyên ngành thiết kế Web.

Khoa Kế toán:
- Hệ cao đẳng:
+ Chuyên ngành kế toán tổng hợp.

+ Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.
+ Chuyên ngành kế toán nhà nước.
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành kế toán xây dựng.
+ Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.
+ Chuyên ngành kế toán nhà nước.
+ Chuyên ngành kế toán tổng hợp.

Khoa Tài chính:
- Hệ cao đẳng:
+ Chuyên ngành ngân hàng.
+ Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
+ Chuyên ngành tài chính công.
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành ngân hàng.
+ Chuyên ngành bảo hiểm.

Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch:

- Hệ cao đẳng:
+ Chuyên ngành quản trị kinh doanh.
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành quản lý bán hàng siêu thị.
+ Chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn.

Khoa Luật:
- Hệ cao đẳng:
+ Chuyên ngành dịch vụ pháp lý.
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành pháp luật.
+ Ngành hành chính văn phòng
+ Ngành thư ký văn phòng

Khoa Ngoại ngữ:
- Hệ trung cấp
+ Ngành Tiếng Hàn QuốcKhoa Nghiệp vụ bưu chính:
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông.
+ Chuyên ngành kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông.

Khoa Điện tử viễn thông:

- Hệ cao đẳng:
+ Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông.
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Chuyên ngành kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối.
+ Chuyên ngành kỹ thuật đài trạm viễn thông.
+ Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.