Điểm thi hết môn

Điểm thi các môn học tự nguyện
Các môn_6.5.2017: Tại đây
Các môn_5.5.2017: Tại đây
Các môn_13.3.2017: Tại đây
CDK8+K9+K10_6.2.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Các môn_20.1.2017: Tại đây
Quản trị bán hàng_Bắc Thăng Long_Tại đây
Các môn_27.12.2016: Tại đây
Các môn_20.12.2016: Tại đây
Quản trị thương hiệu_20.12.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_Lạng Sơn_15.12.2016: Tại đây
Các môn_15.12.2016: Tại đây
Kế toán NSNN&KB_Lạng Sơn_8.12.2016: Tại đây
Luật dân sự nâng cao_Hà Giang_8.12.2016: Tại đây
Tiếng anh chuyên ngành_Tại trường_8.12.2016: Tại đây
Kiểm toán_Tại trường_8.12.2016: Tại đây
Quản trị nhân lực_Bắc Thăng Long_2.12.2016: Tại đây
Các Môn_2.12.2016: Tại đây
Kế toán quản trị+Kế toán NSNN&KB_Hà Tây_23.11.2016: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Lạng Sơn_23.11.2016: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Hà Giang_23.11.2016: Tại đây
Xây dựng VBPL_Hà Giang_23.11.2016: Tại đây
Kế toán NSNN&NKB_Tại trường_10.11.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_Lạng Sơn_10.11.2016: Tại đây
Kế toán HCSN_Tại trường_10.11.2016: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Lạng Sơn_10.11.2016: Tại đây

Marketing quốc tế_Bắc Thăng Long_2.11.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_Tại trường_24.10.2016: Tại đây
Kế toán NS&KBNN_Bắc Thăng Long_24.10.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_Bắc Thăng Long_24.10.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_Tại trường_24.10.2016: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_hà Giang_24.10.2016: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_hà Giang_24.10.2016: Tại đây
Quản trị sản xuất_Bắc Thăng Long_24.10.2016: Tại đây

Thống kê doanh nghiệp_Lạng Sơn_13.10.2016: Tại đây
Luật sở hữu trí tuệ_Hà Giang_7.10.2016: Tại đây
Văn hóa kinh doanh_Bắc Thăng Long_7.10.2016: Tại đây
Tiếng anh HP3_Lạng Sơn_29.9.2016: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Bắc Thăng Long_29.9.2016: Tại đây
Quản trị Marketing_26.9.2016_Bắc Thăng Long: Tại đây
Quản trị chiến lược_Bắc thăng long_14.9.2016: Tại đây
Kế toán DNV&N_Tại trường_12.9.2016: Tại đây
Kế toán DNV&N_Lạng Sơn_12.9.2016: Tại đây
Kế toán DNV&N_Bắc Thăng Long_12.9.2016: Tại đây
Thi ành án dân sự_Hà Giang_12.9.2016: Tại đây

Kế toán HCSN_Lạng Sơn_11.8.2016: Tại đây
Quản lý TCC_BTL_11.8.2016: Tại đây
Quản trị chất lượng_BTL_11.8.2016: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
Các môn thi lần 2_29.9.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_Hà Tây_18.7.2016: Tại đây
Kỹ năng GD&ĐPKD_Tại trường_18.7.2016: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_Tại trường_18.7.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_Bắc Thăng Long_18.7.2016: Tại đây
Thẩm định dự án_Tại truờng_8.7.2016: Tại đây
Kỹ năng GD&DPKD_Lạng SƠn_7.7.2016: Tại đây
Quản trị kinh doanh_Lạng Sơn_7.7.2016: Tại đây
Quản trị kinh doanh_Tại trường_7.7.2016: Tại đây
Tiếng anh CN_Hà Giang_6.7.2016: Tại đây
Tiếng anh CN_Bắc Thăng Long_6.7.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_Hà Giang_28.6.2016: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_Hà Giang_28.6.2016: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Tại trường_28.6.2016: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_Lạng Sơn_22.6.2016: Tại đây
Các môn_22.6.2016: Tại đây
Luật tố tụng hành chính_Hà Giang_14.6.2016: Tại đây
Tin ứng dụng_Bắc Thăng Long_3.6.2016: Tại đây

Thuế NN_Tại trường_3.6.2016: Tại đây

Kinh tế vĩ mô_Bắc thăng Long_1.6.2016: Tại đây
Quản lý tài chính công_Hà Tây_29.4.2016: Tại đây
Quản lý tài chính công_Lạng Sơn_26.4.2016: Tại đây
Quản lý tài chính công_Tại trường_26.4.2016: Tại đây
Tin ứng dụng_Lạng Sơn_26.4.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2_19.4.2016: Tại đây
Kinh tế vi mô_Bắc Thăng Long_19.4.2016: Tại đây
Toán kinh tế_Tại trường_19.4.2016: Tại đây
TTHCM_Tại trường_19.4.2016: Tại đây
Thẩm định dự án_Bắc Thăng Long_7.4.2016: Tại đây
Quản trị học_Hà Giang_7.4.2016: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Các môn thi ngày 19+26.3.2016: Tại đây
Công chứng chứng thực_Hà Giang_16.3.2016: Tại đây
Các môn LTK9+LTK10+TCK35+TCK36_16.3.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
(Sinh viên không xem được điểm thi liên hệ thầy Huy SĐT: 0978419536)
Kỹ năng STHĐ_Hà Giang_18.2.2016: Tại đây
Quản trị học_Tại trường_18.2.2106: Tại đây

Quản lý hành chính công_Tại trường_2.2.2016: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Lạng Sơn_2.2.2016: Tại đây

Nguyên lý CN Mác_Tại trường_28.1.2016: Tại đây
TTHCM_Lạng Sơn_28.1.2016: Tại đây
Kỹ năng GD&ĐPKD_Bắc Thăng Long_21.1.2016: Tại đây
Quản lý HCC_Bắc Thăng Long_21.1.2016: Tại đây
Quản lý HCC_Hà Tây_21.1.2016: Tại đây
Quản lý HCC_Lạng Sơn_21.1.2016: Tại đây
Quản trị học_Bắc Thăng Long_21.1.2016: Tại đây
Thủ tục hành chính_Hà Giang_21.1.2016: Tại đây
Toán CC_Hà Tây_21.1.2016: Tại đây
Tiếng việt thực hành_Hà Giang_21.1.2016: Tại đây


Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Giang_14.1.2016: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Bắc Thăng Long_14.1.2016: Tại đây
Quản trị học_lạng Sơn_14.1.2016: Tại đây
Toán kinh tế_Lạng Sơn_14.1.2016: Tại đây

Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Lạng Sơn_31.12.2015: Tại đây
Logic học_Hà Giang_31.12.2015: Tại đây

Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Tây_30.12.2015: Tại đây
Toán cao cấp_Lạng Sơn_30.12.2015: Tại đây
Toán kinh tế_Bắc Thăng Long_30.12.2015: Tại đây

Quản trị học_Bắc Thăng Long_22.12.2015: Tại đây
Tư tưởng HCM_Bắc Thăng Long_22.12.2015: Tại đây
Tâm lý học đại cương_Hà Giàng_22.12.2015: Tại đây

Toán cao cấp_18.11.2015_Bắc Thăng Long: Tại đây
Nguyên lý CNMac_18.11.2015_BTL: Tại đây
TTHCM_Hà Giang_14.12.2015: Tại đây