Điểm thi hết môn

Điểm thi năm học 2017-2018

Các môn thi bổ sung_Định Hóa_10.9.2017:Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kì 2 năm học 2016-2017
Thủ tục hành chính_Định Hóa_21.6.2017: Tại đây
Thanh tra giải quyết KNTC_Định Hóa_5.5.2017: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_5.5.2017: Tại đây
Thi hành án dân sự_5.5.2017: Tại đây
Các môn_11.4.2017: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_Định Hóa_11.4.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Các môn_31.3.2017: Tại đây
Các môn thi lại_13.3.2017: Tại đây
Các môn học tự nguyện_9.3.2017: Tại đây
Luật đất đai_Định Hóa_9.3.2017: Tại đây
Kỹ năng ĐHCS&GTCV_Định Hóa_28.2.2017: Tại đây
Các môn thi lần 2_13.2.2017: Tại đây
Cơ sở văn hóa việt nam_13.2.2017_Nội trú: Tại đây
Kế toán tài chính 2_13.2.2017_Nội trú: Tại đây
Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng_13.2.2107_Nội trú: Tại đây
Nghiệp vụ kho quỹ_13.2.2107_Nội trú: Tại đây
Nghiệp vụ mua hàng và lưu kho_13.2.2017_Nội trú: Tại đây
Thương phẩm và an toàn thực phẩm_13.2.2017_Nội trú: Tại đây
Tâm lý học kinh doanh_13.2.2017_Nội trú: Tại đây
Cơ sở dữ liệu_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Cơ sở VHVN_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Giáo dục pháp luật_Nội trú_6.2.2017; Tại đây
Khởi sự kinh doanh_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Kinh doanh chứng khoán_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Kinh tế quốc tế_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Kinh tế vi mô_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Kinh tế vi mô(QLST)_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Kinh tế vo mô(TMĐT_Đồng Hỷ_6.22017: Tại đây
Luật ngân hàng_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Marketing_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Nghiệp vụ buồng_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Nghiệp vụ thanh toán_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Nghiệp vụ thanh toán_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Ngân hàng thương mại HP2_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Quản trị bán hàng siêu thị_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Quản trị kinh doanh khách sạn_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Quản trị kinh doanh_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Quản trị mua hàng và lưu kho_6.2.2017: Tại đây
Quản trị nhân lực_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Tâm lý học kinh doanh_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây
Tổng quan về du lịch_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Tổ chức tiệc và sự kiện_Nội trú_6.2.2017: Tại đây
Tổ chức tiệc và sự kiện_Đồng Hỷ_6.2.2017: Tại đây

Các môn_Nội trú_22.1.2017: Tại đây
Các môn_Đồng Hỷ_22.1.2017: Tại đây
Kế toán máy_Nội trú_22.1.2017: Tại đây
Tiếng anh.CN kinh tế_Nội trú_22.1.2017: Tại đây
Tiếng anh.CN.QLKS_Nội trú_22.1.2017: Tại đây
Cơ sở dữ liệu_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Cơ sở văn hóa VN_Nội Trú_20.1.2017: Tại đây
Giáo dục pháp luật_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng_Nội trú_20.1.2017: Tại đây
Nguyên lý thống kê_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Luật kinh tế_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Quản trị học_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Soạn thảo văn bản_Đồng Hỷ_20.1.2017: Tại đây
Tâm lý học kinh doanh_Nội trú_20.1.2017: Tại đây
Công chứng chứng thực_Định Hóa_20.1.2017: Tại đây

Công tác hộ tịch_Định Hóa_29.12.2016: Tại đây
Công tác PBGDPL_Định Hóa_28.12.2016: Tại đây
Luật sở hữu trí tuệ_Bắc Kan_Lần 2_28.12.2016: Tại đây
Luật hôn nhân và gia đinh_Định Hóa_20.12.2016: Tại đây
Các môn thi lại_20.12.2016: Tại đây
Tiếng anh_Bắc Kan_15.12.2016: Tại đây
Các môn thi lại_15.12.2016: Tại đây
Thủ tục hành chính_Bắc Kan_8.12.2016: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_Bắc Kan_8.12.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Đồng Hỷ_2.12.2016: Tại đây
Luật dân sự_Định Hóa_2.12.2016: Tại đây
Các môn_2.12.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2_Đồng Hỷ+Bắc Kan_23.11.2016: Tại đây
Kỹ năng ĐHCS và GTCV_Bắc Kan_23.11.2016: Tại đây
Luật đất đai_Bắc Kan_23.11.2016: Tại đây
Luật hình sự_Định Hóa_23.11.2016: Tại đây
Luật sở hữu trí tuệ_23.11.2016: Bắc Kan: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017_k36 Nội trú
Kiến trúc máy tính_7.10.2016: Tại đây
Soạn thảo văn bản_7.10.2016: Tại đây
Thương mại điện tử_7.10.2016: Tại đây
Internet và dịch vụ_29.9.2016: Tại đây
Kỹ năng nghề ngân hàng_29.9.2016: Tại đây
Ngân hàng thương mại 1_29.9.2016: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_29.9.2016: Tại đây
Tài chính tiền tệ_29.9.2016: Tại đây
Thị trường tài chính_29.9.2016: Tại đây

Siêu thị và cửa hàng tự chọn_29.9.2016: Tại đây
Hành vi người tiêu dùng_26.9.2016: Tại đây
Tâm lý khách du lịch_26.9.2016: Tại đây
Cơ sở dữ liệu_26.9.2016:
Tại đây
Hệ thống thông tin quản lý_26.9.2016: Tại đây
Khởi sự kinh doanh_26.9.2016: Tại đây
Kế toán tài chính 1_26.9.2016: Tại đây
Kỹ năng trưng bày hàng hóa_26.9.2016: Tại đây
Marketing du lịch_26.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ buồng_26.9.2016: Tại đây
Nguyên lý kế toán_26.9.2016: Tại đây
Nguyên lý thống kê_26.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ bàn_26.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ bán hàng siêu thị_26.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ lễ tân_26.9.2016: Tại đây
Phong tục tập quán các nước_26.9.2016: Tại đây
Quản trị học_26.9.2016: Tại đây
Quản trị nhân lực_26.9.2016: Tại đây
Thông kê doanh nghiệp_26.9.2016: Tại đây
Văn hóa kinh doanh_26.9.2016: Tại đây
Marketing_15.9.2016: Tại đây
Nguyên lý kế toán_15.9.2016: Tại đây
Nguyên lý thông kê_15.9.2016: Tại đây
Thông kê doanh nghiệp_15.9.2016: Tại đây
Tiếng anh CN_15.9.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_14.9.2016: Tại đây
Siêu thị và cửa hàng tự chọn_14.9.2016: Tại đây
Văn hóa ẩm thực_14.9.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017_Đồng Hỷ
Thiết kế và quản lý website TMĐT_28.10.2016: Tại đây
Giáo dục pháp luật_29.9.2016: Tại đây
Lý thuyết tài chính tiền tệ_29.9.2016: Tại đây
Thiết kế và quản lý website TMĐT_29.9.2016: Tại đây
Hành vi người tiêu dùng_26.9.2016: Tại đây
Hệ thống thông tin quản lý_26.9.2016: Tại đây
Internet và dịch vụ_26.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ bàn_26.9.2016: Tại đây
Tâm lý khách du lịch_26.9.2016: Tại đây
Thương mại điện tử_26.9.2016: Tại đây
Marketing_15.9.2016: Tại đây
Kế toán tài chính 1_14.9.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_14.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ bàn_14.9.2016: Tại đây
Nhiệp vụ buồng_14.9.2016: Tại đây
Siêu thị và cửa hàng tự chọn_14.9.2016: Tại đây
Văn hóa ẩm thực_14.9.2016: Tại đây

Kế toán tài chính 2_12.9.2016: Tại đây
Linh kiện điện tử_12.9.2016: Tại đây
Mạng và các dịch cụ VT_12.9.2016: Tại đây
Cáp quang_10.9.2016: Tại đây
Cơ sở KT và mạch logic_10.9.2016: Tại đây
Đo lường điện tử_10.9.2016: Tại đây
Nguyên lý kế toán_10.9.2016: Tại đây
Nghiệp vụ bán hàng siêu thị_10.9.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Công tác thi hành án dân sự_Bắc Kan_24.10.2016: Tại đây
Luật lao động_Định Hóa_24.10.2016:
Tại đây
Luật sở hữu trí tuệ_Định Hóa_13.10.2016: Tại đây
Công tác hộ tịch_Bắc Kan_7.10.2016: Tại đây
Công tác PBGDPL_Bắc kan_29.9.2016: Tại đây
Công chứng chứng thực_Bắc Kan_29.9.2016: Tại đây
Luật hành chính_29.9.2016: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_29.9.2016: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_Bắc Kan_9.8.2016: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_Bắc Kan_26.9.2016: Tại đây
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016
Luật thương mại_Bắc Kan_18.7.2016: Tại đây
Luật lao động_Bắc Kan_12.7.2016: Tại đây
Lụât hiến pháp_Định Hoá_8.7.2016: Tại đây
Luật dân sự_Bắc Kan_7.7.2016: Tại đây
Quản trị học_Địnhh Hóa_7.7.2016: Tại đây
Lý luận nhà nuớc &PL_Định Hoá_29.6.2016: Tại đây
Luật hình sự_Bắc kan_21.6.2016: Tại đây
Các môn thi lại_21.6.2016: Tại đây
Xây dựng VBPL_Bắc Kan_14.6.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2_14.6.2016:
Tại đây
Các môn thi lần 2_7.6.2016: Tại đây

Các môn thi lần 2 học kỳ 1_3.6.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2 học kỳ 1_1.6.2016: Tại đây
Luật tài chính_Bắc Kan_3.6.2016: Tại đây
Tiếng anh_Định Hóa_16.5.2016: Tại đây
Luật hành chính_Định Hóa_16.5.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Định Hóa_19.4.2016: Tại đây
Luật thương mại_Bắc Kan_19.4.2016: Tại đây

Thanh tra GQKNTC_Bắc Kan_16.3.2016: Tại đây
Tin văn phòng_Định Hóa_11.3.2016: Tại đây
Các môn lần 2_16.3.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
(Sinh viên không xem được điểm thi liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Tin đại cương_26.1.2016: Tại đây
Lý luận NN&PL_26.1.2016: Tại đây
Quản trị học_26.1.2016: Tại đây

Chính trị_Định Hóa_31.12.2015: Tại đây
Các môn thi k35+k36_25.12.2015: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_16.12.2015_Bắc Kan: Tại đây
Chính trị_18.11.2015_Bắc Kạn: Tại đây
Tin đại cương_18.11.2015_Bắc Kạn: Tại đây
Tin văn phòng_Bắc Kan_14.12.2015: Tại đây