Điểm thi hết môn

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2017-2018
Các môn thi lần 2_Tại trường_11.9.2017: Tại đây
Lý luận nhà nước và pháp luật_Định Hóa_10.9.2017: Tại đây
Luật hiến pháp_Định Hóa_10.9.2017: Tại đây
Các môn_Định Hóa_10.9.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017
An toàn lao động.CN31_29.6.2017: Tại đây
Luật hiến pháp_29.6.2017: Tại đây
Luật kinh tế và TMĐT_29.6.2017: Tại đây
Mạng và các DVBCVT_29.6.2017: Tại đây
Marketing dịch vụ_29.6.2017: Tại đây
Marketing du lịch_29.6.2017: Tại đây
Nghệ thuật bán hàng và CSKH_29.6.2017: Tại đây
Tâm lý khách du lịch_29.6.2017: Tại đây
Tổng quan về siêu thị_28.6.2017: Tại đây
Điện tử số_28.6.2017: Tại đây
Địa lý_27.6.2017: Tại đây
Hóa học_27.6.2017: Tại đây
Lịch sử_27.6.2017: Tại đây
Nguyên lý thống kê_27.6.2017: Tại đây
Nguyên lý kế toán_27.6.2017: Tại đây
Lý thuyết tài chính tiền tệ_27.6.2017: Tại đây
Toán_27.6.2017: Tại đây
Thị trường chứng khoán_27.6.2017: Tại đây
Cấu kiện điện tử_21.6.2017: Tại đây
An toàn lao động.CN 71_21.6.2017: Tại đây
Khởi sự kinh doanh_21.6.2017: Tại đây
Lý luận nhà nước và pháp luật_21.6.2017: Tại đây
Marketing căn bản_21.6.2017: Tại đây
Sinh học_21.6.2017: Tại đây
Soạn thảo văn bản_21.6.2017: Tại đây
Văn học_21.6.2017: Tại đây
Vật lý_21.6.2017: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chính trị_Định Hóa_17.5.2017:
Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học lại năm học 2016-2017
Chính trị_5.5.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_5.5.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Giáo dục quốc phòng_31.3.2017: Tại đây
Giáo dục pháp luật_13.3.2017: Tại đây
Chính trị_9.3.2017: Tại đây
Tiếng anh HP1_9.3.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_3.3.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ phụ
Tiếng anh HP1_28.2.2017: Tại đây
Giáo dục quốc phòng_28.2.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Điểm thi các môn lớp 10A10 và 10A11
Văn_13.2.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_22.1.2017: Tại đây
Giáo dục pháp luật_22.1.2017: Tại đây
Hóa học_22.1.2017: Tại đây
Chính trị_20.1.2017: Tại đây
Địa lý_20.1.2017: Tại đây
Vật lý_20.1.2017: Tại đây
Sinh học_20.1.2017: Tại đây
Lịch sử_20.1.2017: Tại đây
Toán_20.1.2017: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Giáo dục pháp luật_29.12.2016: Tại đây
Giáo dục chính trị_28.12.2016: Tại đây
Toán_15.12.2016: Tại đây
Hóa học_8.12.2016: Tại đây
Địa lý_20.12.2016: Tại đây
Sinh Học_20.12.2016: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_20.12.2016: Tại đây
Lịch sử_20.12.2016: Tại đây
Vật lý_20.12.2016: Tại đây
Văn học_20.12.2016: Tại đây

+++++++++++++++++++++
Điểm thi Khảo sát
Toán: Tại đây
Văn: Tại đây