Điểm thi hết môn

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2017-2018
Các môn_CĐLTK11 Định Hóa_10.9.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi năm học 2016-2017_CĐLTK11_Định Hóa
Luật bình đẳng giới_21.6.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp nghề luật_10.5.2017_Định Hóa: Tại đây
Luật tố tụng hành chính_11.4.2017:Tại đây
Đường lối CMVN_31.3.2017: Tại đây
Tiếng anh CN_15.12.2016: Tại đây
Công pháp quốc tế_23.11.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPL lao động_23.11.2016: Tại đây
Tư vấn pháp luật dân sự_23.11.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPLDN_24.10.2016: Tại đây
Kỹ năng TVPL_7.10.2016: Tại đây
Tiếng việt thực hành_29.9.2016: Tại đây
Tâm lý học đại cương_29.9.2016: Tại đây