27/03/2017

Thông báo xét tuyển chương trình đào tạo tiên tiến ngành ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc khoá I

Trên cơ sở hợp tác đào tạo quốc tế giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (TCEF) với Đại học Catholic Daegu, Hàn Quốc (CU) về việc thành lập Khoa tiếng Hàn tại TCEF, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thông báo xét tuyển chương trình đào tạo tiên tiến ngành Ngôn ngữ Tiếng Hàn Quốc như sau: