Đoàn cán bộ Lãnh đạo Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Luông Prabang - Nước CHDCND Lào

Từ ngày 02/05 đến ngày 06/05/2014, Đoàn cán bộ Lãnh đạo Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Luông Prabang - Nước CHDCND Lào...

Từ ngày 02/5/2014 đến ngày 06/5/2014, Thầy giáo Nguyễn Công Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã dẫn đầu đoàn cán bộ của Nhà trường sang thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh Luông Prabang, nước CHDCND Lào. Chuyến đi với mục đích trao đổi, báo cáo tình hình đào tạo sinh viên Lào tại trường và triển khai kế hoạch tiếp nhận sinh viên năm 2014 của tỉnh Luông PrabangSáng ngày 05/5/2014, đoàn đã có buổi làm việc hiệu quả với Sở Giáo dục Đào tạo, Thể thao và Du lịch tỉnh Luông Prabang.


Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo, Thể thao và Du lịch tỉnh Luông Prabang