28/10/2016

LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 24/10/2016 đến 28/10/2016)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 24/10/2016 đến 28/10/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 24/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Họp chuyên môn

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 3

Ngày 25/10/2016

Sáng

Biên tập nội san

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 4

Ngày 26/10/2016

Sáng

Xây dựng kế hoạch NCKH

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Biên tập nội san

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 5

Ngày 27/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 6

Ngày 28/10/2016

Sáng

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử