Giới thiệu khoa Khoa GDTC&QP

1. Nhiệm vụ chức năng khoa giáo dục thể chất & quốc phòng.

- Khoa GDTC&QP có nhiệm vụ giảng dạy hai môn đó là: GDTC và GDQP-AN, thuộc trong các nội dung học cơ bản xét điều kiện để sinh viên dự thi tốt nghiệp. Ngoài ra khoa còn có nhiệm vụ tham mưu cho BGH nhà trường về các lĩnh vực hoạt động TDTT đối với CBCNVC và HSSV nhà trường. Chịu trách nhiệm về chuyên môn khi tham gia các giải thi đấu lớn.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của 2 môn (GDTC&QP), kế hoạch giảng dạy chung của trường và khoa.
          - Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên môn  được nhà trường giao

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá  nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường; chủ động phối hợp tổ chức các lớp học năng khiếu như cầu lông, bóng chuyền, quần vợt, võ nhằm bổ sung nguồn tài chính cho trường.

- Xây dựng kế hoạch tham gia các lớp tập huấn về TDTT và GDQP-AN 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa

2. Cơ cấu tổ chức

Quản lý chỉ đạo các nội dung học tập, các hoạt động về TDTT ngoại khoá là: Đồng chí: Nguyễn Thị Sơn : Chức vụ Trưởng khoa

Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng: Chức vụ Phó khoa

- Về tổ chức các hoạt động công đoàn khoa: Đồng chí Vũ Ngọc Hà: chức vụ tổ trưởng tổ công đoàn.

- Khoa GDTC&QP có nhiệm vụ giảng dạy hai môn: tổng số giảng viên 09 đồng chí, trong đó giảng môn GDQP gồm 5 đồng chí, môn GDTC gồm 04 đồng chí

- Trong khoa hiện nay tổng số Giảng viên 09 đồng chí hầu hết trình độ thạc sĩ chuyên nghành GDTC.

Ảnh: Lễ bảo vệ luận văn Cao học

- Về tổ chức Đảng, đoàn:

+ Tổ chức Đảng: Hiện nay khoa GDTC&QP là một chi bộ, tổng số Đảng viên chính thức 07 đồng chí, 01 đồng chí đang được chi bộ đề nghị cấp trên xét làm hồ sơ, 01 đồng chí giới thiệu đi học cảm tình Đảng.

+ Tổ chức đoàn: có 1 đồng chí nằm trong BCH đoàn trường các đồng chí trong khoa là những giảng viên trẻ đang trong tuổi Đoàn rất tích cực tham gia sinh hoạt đoàn tại chi đoàn giáo viên và các hoạt động do Ban chấp hành Đoàn trường phát động và tổ chức.

3. Hoạt động TDTT

   Khoa có mối quan hệ chặt chẽ với các phòng khoa nhà trường. Ngoài ra  còn còn có mối quan hệ giữa các khoa TDTT thuộc các trường Trung cấp, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh thái Nguyên, Sở VHTT&DL, để mở rộng giao lưu bồi dưỡng các lớp tập huấn trọng tài, tổ chức thi đấu.

* Một số hình ảnh hoạt động giao lưu, thi đấu của khoa


Ảnh: Cán bộ gv trong khoa giao lưu quần vợt với trường ĐH KHTN Thái Nguyên
Ảnh: Hoạt động chuyên môn của khoa

Ảnh: Giải nhất đôi nam nữ giải cầu lông CB CNVC lao động

TP Thái Nguyên năm 2013

Ảnh: Giải nhất đôi nữ giải cầu lông CNCNVC Lao động TP Thái Nguyên năm 2013

* Danh sách CBGV1. Nguyễn Thị Sơn

    Chức vụ: Trưởng khoa

    ĐT:0915215717

    Email: nguyenthison.ckt@gmail.com

2. Nguyễn Văn Hưng

    Chức vụ : Phó khoa

    ĐT : 0913888180

    Email : nguyenvanhung.ckt@gmail.vom

3. Vũ ngọc Hà

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn

    ĐT: 0915530677

    Email: vungocha.ckt@gmail.com

4. Mai Thanh Bình

   Chức vụ : GV

    ĐT: 0988735659

    Email: binh.cdkttc.tn@gmail.com

5. Ngô Thị Hảo

    Chức vụ: GV

    ĐT: 0914259898

    Email : ngohao1558@gmail.com

 6. Phạm Đức Hoàng

    Chức vụ: GV

    ĐT: 0982.962570

    Email : phamduchoang.ckt@gmail.com

7. Nguyễn Đăng Thành

    Chức vụ: GV

    ĐT : 0915311834

    Email: dangthanh.ckt@gmail.com

 8. Cao Việt Bắc

    Chức vụ: GV

    ĐT: 0914938868

    Email: Caovietbac-ckt@gmail.com

9. Nguyễn Dương Linh

   Chức vụ : GV

   ĐT : 0977677101
               Email : linhgdtc@gmail.com