Giới thiệu về ban quản lý Khu nội trú

Ban quản lý Khu nội trú

 

Tập thể cán bộ công nhân viên chức Ban quản lý Khu nội trú
 

I. Lịch sử xây dựng và phát triển:

        Ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 65/2009/QĐ - TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường Đại học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

        UBND tỉnh Thái nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 65 cấp tỉnh, phê duyệt 09 dự án gồm 52 công trình trong đó có 04 công trình nhà ở cho sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên và đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguần trái phiếu chính phủ.

        Sau hơn một năm thi công (đến tháng 08/2010) 02 công trình nhà ở sinh viên đã được hoàn tất để đưa vào sử dụng đó là khu nhà ở K2 và K3.

         Ngày 12/8/2010 Đảng uỷ Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định số 351/QĐ - CĐKTTC  về việc thành lập Ban quản lý Khu nội trú thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên kể từ ngày 15/8/2010.

         Ngày 20/8/2010 Ban quản lý Khu nội trú bắt đầu tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú gồm sinh viên Cao đẳng K5, K6, K7 và trung cấp K30, K31.

         Tiếp đến tháng 08/2011 còn 02 công trình nhà ở sinh viên tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng đó là khu nhà K1 và K4.

        Từ khi thành lập Ban quản lý có 05 cán bộ đến nay quân số đã lên tới 13 đồng chí gồm 01 Đ/c Trưởng ban và 12 nhân viên làm công tác quản lý HSSV nội trú. Hàng năm HSSV đăng ký ở nội trú qua các kỳ học giao động từ 2,3 đến gần 3 nghìn sinh viên.Ngay sau khi thành lập BQL Khu nội trú đã xây dựng hệ thống các nội qui, qui chế nhằm nâng cao công tác quản lý HSSV nội trú đến nay đã cơ bản hoàn thiện, vì vậy từ khi thành lập đến nay không có vụ việc nổi cộm nào sảy ra trong Khu nội trú, an ninh trật tự được đảm bảo tạo được niềm tin cho phụ huynh và HSSV khi vào trường.

II. Chức năng - Nhiệm vụ của BQL Khu nội trú:

1. Chức năng:

          -  Ban quản lý KNT là đơn vị chức năng quản lý hành chính làm tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác nội trú của HSSV. Những sinh hoạt trong KNT như ăn, ở, giải trí, tự học, rèn luyện phẩm chất đạo đức; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng dịch và quản lý tạm trú tập thể sinh viên có thời hạn theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo cho HSSV nội trú an toàn và có môi trường sống, học tập thuận lợi lành mạnh.

          -  Tổ chức các hoạt động dịch vụ (được các cấp có thẩm quyền cho phép) nhằm phục vụ chu đáo các nhu cầu về vật chất và tinh thần cho HSSV của KNT và góp phần vào nguần thu cho nhà trường.

 2.  Nhiệm vụ:

       -  Quản lý toàn bộ các hoạt động của KNT. Tổ chức và đôn đốc HSSV, các hộ kinh doanh thực hiện nếp sống văn hóa trong đời sống tập thể, xây dựng KNT văn minh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

        - Chăm lo phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho HSSV, quản lý hoạt động nhà ăn tập thể, căn-tin, hoạt động giữ xe của HSSV và khách trong khuôn viên của KNT và các dịch vụ khác như cho thuê chỗ ở cho khách trong thời gian hè, vào các dịp lễ, tết; các đoàn công tác, hoạt động khác của các cơ quan và nhà trường bạn.

         - Kết hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội trong KNT, tài sản và tính mạng của HSSV nội trú.

       - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, hạch toán thu chi và quản lý tài chính đúng theo các quy định hiện hành.

        - Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho sinh viên nội trú, tổ chức làm và cấp thẻ cho sinh viên.

        - Lập kế hoạch sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bổ xung hàng năm.

        - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

        - Quản lý tốt hệ thống dịch vụ trong KNT vừa đảm bảo có hiệu quả cao nhất về mặt kinh tế nhưng vẫn đảm bảo yếu tố môi trường sư phạm.

III.  Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Nhân lực:

      -  Tổng nhân lực của BQL KNT có 13 đồng chí gồm:

                   + Trưởng ban                 =   01 đồng chí

                   + Cán bộ quản lý HSSV    =   12 đồng chí

  2. Danh sách cán bộ của Ban:


Họ và tên : Trần Khắc Nhâm

Chức vụ : Trưởng Ban

Trình độ : Cử nhân Luật

SĐT: 0912004629

Mail: trannhamkttc@gmailcom


Họ và tên : Nguyễn Hữu Hạnh

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Đại Học giáo dục thể chất

SĐT: 0915122866

Mail:


Họ và tên : Bùi Thị Mỹ Nhân

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cử nhân kinh tế

SĐT: 0912412154

Mail:


Họ và tên : Nguyễn Mạnh Phong

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cử nhân kinh tế

SĐT: 0985094260

Mail:


Họ và tên : Cao Ngọc Hoa Hiền

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cao đẳng kinh tế

SĐT: 0975451332

Mail:


Họ và tên : Nguyễn Thị Trang

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Trung cấp kinh tế

SĐT: 0988714285

Mail:


Họ và tên : Phạm Thị Thuý Hường

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Trung cấp dược

SĐT: 01278074984

Mail:


Họ và tên : Dương Minh Quý

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cử nhân kinh tế

SĐT:0962111289

Mail: duongmquy@gmail.com


Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cao đẳng kinh tế

SĐT: 01293305615

Mail:


Họ và tên : Dương Xuân Trường

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cử nhân kinh tế

SĐT:0975833280

Mail:


Họ và tên : Lưu Khánh Chi

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cử nhân kinh tế

SĐT: 01682726272

Mail:


Họ và tên : Nguyễn Ngọc Khánh

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cao đẳng kinh tế

SĐT: 0975653946

Mail:


Họ và tên : Phạm Xuân Trường

Chức vụ : Cán bộ quản lý HSSV nội trú

Trình độ : Cao đẳng kinh tế

SĐT: 01233393628

Mail: jerrytruongtnvn@gmail.com

3. Địa chỉ:

Ban quản lý Khu nội trú - Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên.

Tổ 15 - Phường Thịnh Đán - TP Thái nguyên - Tỉnh Thái nguyên


4. Số điện thoại
:    02803 842 565.

 

Một số hình ảnh của Ban quản lý Khu nội trú


Đồng chí Trưởng ban với các cán bộ nữĐồng chí Trưởng ban với các cán bộ nam