Hoàng Thị Dung - Lớp K1383B2, một sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Hoàng Thị Dung sinh viên lớp K1383b2 chuyên nghành kế toán của trường. Trong quá trình học tập từ trước đến nay, em luôn được sự ủng hộ và khen ngợi của các bạn trong lớp giành cho mình. Đồng thời thầy cô giáo bộ môn cũng như cô giáo chủ nhiệm luôn tin tưởng Hoàng Thị Dung khi phân giao các công việc nhất là hoạt động phong trào của lớp.

Hoàng Thị Dung là một tấm gương học tập và rèn luyện của lớp K1383b2 cho các bạn noi theo. Mong rằng em sẽ luôn đạt được các thành tích tốt trong quá trình học tập ở trường.


Hoàng Thị Dung-Sinh viên lớp K1383B2

Phạm Phương Lan -GVCN lớp K1383B2