16/01/2017

LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 16/1/2017 đến 20/1/2017)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 16/1/2017 đến 20/1/2017)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 16/1/2017

Sáng

Họp chuyên môn

Tổng hợp danh sách tuyển sinh  

Chiều

Thống nhất biểu chấm thi

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 3

Ngày 17/1/2017

Sáng

Biên tập nội san

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Nghiên cứu đề tài khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 4

Ngày 18/1/2017

Sáng

Tổng hợp đề tâm lý học

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 5

Ngày 19/1/2017

Sáng

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Tổng kết các hoạt động của Khoa

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 6

Ngày 20/1/2016

Sáng

Xây dựng dự thảo nghị quyết năm 2017

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Hoàn thiện và nộp bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử