Học viện Tài chính

Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên liên kết đào tạo với Học viện tài chính liên tục mở các lớp liên thông, , văn bằng 2, tại chức học ngoài giờ chuyên nghành Kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh..., chi tiết xem trên trang http://www.sdh.edu.vn