Hội nghị triển khai kế hoạch số 316/KH-CĐKTTC ngày 30/9/2020 về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các ngành nghề trọng điểm năm 2020

Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra-Khảo thí

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên hiện nay là cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh thuộc khu vực miền Núi phía Bắc của nước ta và các tỉnh Bắc Trung Lào. Với sự đổi mới đồng bộ cả nội dung và các ngành/ nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cho đến nay nhiều ngành/nghề của Nhà trường đã được công nhận là các ngành/nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế. Để không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và chất lượng đào tạo. Trường Cao đẳng kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã thực hiện kiện toàn Hội đồng bảo đảm chất lượng và ban hành quyết định số 557/QĐ-CĐKTTC ngày 31/8/2020 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo đảm chất lượng.

Từ đầu năm học 2020-2021, Phòng Thanh tra – Khảo thí đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ban hành kế hoạch số 277/KH-CĐKTTC ngày 31/8/2020 triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề

Ngày 14/10/2020, Hội đồng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 316/KH-CĐKTTC ngày 30/9/2020 về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các ngành nghề trọng điểm năm 2020 và kế hoạch số 319/KH-CĐKTTC ngày 30/9/2020 về bổ sung báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Đ/c Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì hội nghị triển khai các nội dung chính của kế hoạch số 316 và kế hoạch số 319, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí &ĐBCL đã làm rõ các điểm chính của từng kế hoạch; tiến độ triển khai từng công viêc cụ thể của các nhóm và giải đáp các ý kiến của các thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng.

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/ 06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng đã rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện, bổ sung cho báo cáo tự đánh giá năm 2020. Bên cạnh đó, Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành/ nghề trọng điểm cũng đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách của 03 ngành/nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Công nghệ thông tin; Kế toán doanh nghiệp. Căn cứ kế hoạch triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành/ nghề trọng điểm năm 2020, Thường trực Hội đồng đã yêu cầu các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá, khẩn trương xây dựng kế hoạch tự đánh giá và gửi về Thường trực Hội đồng.

Đ/c Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng, thông qua hoạt động kiểm định, việc tự đánh giá này có nhiều điều cần phải được thực hiện tốt hơn, đặc biệt là các đơn vị đào tạo của trường phải tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động này.

Sau khi lắng nghe các nhóm báo cáo, Đ/c Lê Kim Anh chỉ đạo: Các thành viên của Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách tiếp tục tìm kiếm, bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chuẩn đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chuẩn chưa đạt. Tất cả các minh chứng sẽ được gửi đến Hội đồng để tổng hợp lại và củng cố thêm trong báo cáo của các nhóm./.

                                                                                                                                   TG. Hà Thị Trường