HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2020 -2021

Nội dung chi tiết

           Ngày 19/9/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC) năm học 2020 - 2021 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

            Tham dự hội nghị có: TS. Phạm Chí Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; TS. Lê Kim Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Ngọc Sáng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Ban và toàn thể CBVC trong toàn trường.

            Hội nghị CBVC là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ viên chức trong Nhà trường thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp đặt vấn đề, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Nhà trường.

TS Phạm Chí Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Tại hội nghị, các CBVC trong trường đã được nghe đồng chí Phạm Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021; Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính Báo cáo tài chính năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020; đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2019-2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021

            Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Cường và đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng cũng đã giải đáp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, các tham luận đa số bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

            Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí. Tại Hội nghị, Nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2019-2020.

Các Cán bộ, viên chức và người lao động nhận khen thưởng đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2019-2020.

    Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 đến toàn thể cán bộ viên chức ở mọi vị trí công tác trong toàn trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2020-2021, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

     Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2020-2021. Hội nghị CBVC Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên năm học 2020-2021 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể CBVC quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2020-2021.

Hoàng Kim Khánh – Phòng QLKH