HỘI THẢO QUỐC TẾ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Nội dung chi tiết :

Sáng 9/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp vớ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội thảo quốc tế ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên.

Trong chương trình của Hội thảo, các nhà quản lý, khoa học, học giả, chuyên gia đã trình bày các tham luận về chủ đề như: Kết quả triển khai sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp theo hướng hữu cơ tỉnh Thái Nguyên và những kiến nghị, đề xuất trong hợp tác với các đối tác quốc tế; Đánh giá về đề xuất hỗ trợ, hợp tác của tổ chức CAMP (Hàn Quốc) với tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới; Phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, chia sẻ bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc; Đánh giá tình hình hợp tác với các địa phương và kiến nghị trong phối hợp thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam của tổ chức Global Civic Sharing Hàn Quốc tại Việt Nam; Ảnh hưởng của canh tác chè hữu cơ đến một số chỉ tiêu lý hóa tính của đất và chất lượng chè tại xã Tân Cương…

Nhận được công văn số 410/ KHCN-VP ngày 06/08/2019 của Sở KHCN về việc mời tham dự Hội thảo quốc tế về phát triển nông nghiệp bền vững, sáng 9/8/2019 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có 07 đồng chí tham dự Hội thảo do đồng chí Lê Thị Kim Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

Các báo cáo, tham luận tại Hội thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Những kinh nghiệm mà đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thu nhận trong Hội thảo sẽ giúp nhà trường tổ chức tốt các Hội thảo và giúp thúc đẩy nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Phòng Quản lý khoa học.