Hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ

GD&TĐ- Hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam như sau:


Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu như sau:
Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

exam

BULATS

B1

4.5

450 PBT

 133 CBT

 45 iBT

450

Preliminary

PET

40

B2

5.5

500 BPT

173 CBT

61 iBT

600

First FCE

60


Các thứ tiếng khác:

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELFB1 TCF niveau 3

Bl

ZD

HSK

Cấp độ 3

JLPT

N4

B2

TRKI2

DELF B2 TCF niveau 4

B2 TestDaf level 4

HSK

Cấp độ 4

5.5