Kế hoạch công tác Khoa GDTC&QP tuần 1 tháng 11/2016

                                                                                                                                                  

KẾ HOẠCH KHOA GDTC&QP

       Tuần 1 tháng 11 năm 2016

TT

Đ/C: Nguyễn Thị Sơn

Đ/ C Nguyễn Văn Hưng

Ghi chú

Thứ 2: 31/10/2016

   Sáng:

            Chiều:


- Lên lớp dạy GDTC

- Lên lớp dạy GDTC


- Xây dựng KH các câu lạc bộ TDTT trong trường

- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Giảng dạy ngoại khóa GDTC

Thứ 3: 1/11/2016

       Sáng:

              Chiều;


- Chỉ đạo khoa

- Đăng ký đồng phục cho HSCĐ


- Lên lớp giảng dạy GDTC

 - Giảng dạy ngoại khóa GDTC

Thứ 4: 2/11/2016

    Sáng:

           Chiều:


- Lên lớp

- Chỉ đạo khoa


- Lên lớp giảng dạy GDTC

 - Giảng dạy ngoại khóa GDTC

- Họp khoa + chi bộ

Thứ 5: 3/11/2016

Sáng:

          Chiều:


- Dạy thể dục ngoại khóa

- Làm kế hoạch tập luyện và thi đấu giải TT hữu nghị Việt- Lào


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

Thứ 6:4/11/2016

Sáng:

Chiều:


- Chỉ đạo khoa

- Lên lớp


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

Thứ 7:5/11/2016

Sáng:

          Chiều:


- Ngoại khóa TDTT


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

CN:6/11/2016

Sáng:

          Chiều:

    

Trọng tài bóng chuyền


Trọng tài bóng chuyền