Kế hoạch công tác Khoa GDTC&QP tuần 2 tháng 11/2016

                                                                                                                                                  

KẾ HOẠCH KHOA GDTC&QP

       Tuần 2 tháng 11 năm 2016

TT

Đ/C: Nguyễn Thị Sơn

Đ/ C Nguyễn Văn Hưng

Ghi chú

Thứ 2: 07/11/2016

   Sáng:

           Chiều:


- Lên lớp dạy GDTC

- Lên lớp dạy GDTC


- Đi học

Thứ 3: 8/11/2016

       Sáng:

              Chiều;


- Chỉ đạo khoa

Họp xét thi đua


- Đi học

Thứ 4: 9/11/2016

    Sáng:

           Chiều:


- Lên lớp

Chỉ đạo khoa


- Đi học

Thứ 5: 10/11/2016

Sáng:

          Chiều:


- Hop tổ chức giải hữu nghị Việt Nam - Lào

Làm kế hoạch tập luyện và thi đấu giải cầu lông phong trào vô địch tỉnh


- Đi học

Thứ 6:11/11/2016

Sáng:

 Chiều:


- Họp bốc thăm giải cầu lông phong trào vô địch tỉnh

- Lên lớp


- Đi học

Thứ 7:12/11/2016

Sáng:

          Chiều:


-Chỉ đạo đội tuyển cầu lông , bóng chuyền


- Đi học

CN:13/11/2016

Sáng:

          Chiều:


-Chỉ đạo đội tuyển cầu lông , bóng chuyền