Kế hoạch công tác tháng 6 của Khoa CNTT

Chương trình công tác tháng 06-2016 của khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

1. Công tác đào tạo

- Tiếp tục giảng thực hành môn các môn học, trong thời gian từ nay đến 8/6 đ.c Thành xây dựng kế hoạch dự giờ báo cáo phòng khảo thí và tổ chức dự giờ đột xuất đánh giá chất lượng của tiết giảng thực hành.

- Hoàn thiện điểm, vào sổ đầu bài các lớp đã dạy xong

- Tiếp tục dạy các lớp ngoài trường: Liên thông tin ứng dụng, lớp đào tạo nghề THPT (phân mới)

- Ra đề thi các môn học: Tin văn phòng: Mỗi đồng chí giảng dạy giới thiệu một đề trắc nghiệm gồm 3 phần (word: 20; excel: 20; pp: 20); Môn mới cho chuyên nghành CNTT: Mỗi đồng chí giới thiệu 3 đề theo hình thức thi đã đăng ký (gửi Email cho đ.c Linh trước 15/06).

2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tiếp tục thông qua các đề tài còn dang dở, thông qua đề tài cấp trường

- Xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tế ngành CNTT (đ.c Linh)

- Sửa, soát và chuyển phòng khoa học bộ hồ sơ mở mã ngành CNTT (đ.c Linh, Nguyệt, Yến): Ngày 1/6 gửi, Sáng 3/6 đ.c Nguyệt, Yến gửi lại.

- đ.c Thành hoàn thành IC3 (trong tháng 7), đ.c Hà.

- đ.c Nghĩa (Mos PP trong tháng 7), đ.c Nguyệt (Mos Word trong tháng 7).

3. Công tác kỹ thuật

- Tiếp tục duy trì lịch trực phòng máy thực hành các môn Tin văn phòng và các môn chuyên ngành CNTT

-  Phối hợp với phòng Khảo thí chuẩn bị và tổ chức thi hết môn cho các môn thi trắc nghiệm

-  Hoàn trả các đơn vị những máy tính đã trưng dụng để phục vụ kỳ thi của ĐHQG

-  Tiếp tục sửa chữa những máy tính bí lỗi tại các phòng thực hành

-  Chuyển phòng thực hành tầng 3 xuống phòng chiếu phim theo kế hoạch của BGH

-  Thực hiện những công việc liên quan đến CNTT đối với các đơn vị

-  Duy trị việc dọn dẹp vệ sinh các phòng máy và khu vuẹc hành lang đã được phân công.

4. Công tác tại trung tâm

- Bố trí sắp xếp lại nhân sự: đ.c Kiên xuống thay cho đ.c Cương bắt đầu từ 1/6, xây dựng lại kế hoạch trực điều hành hoạt động của trung tâm, mỗi buổi chỉ cần 1 người còn lại vẫn làm việc chuyên môn bình thường) và một số em SV, nghiêm túc thực hiện giờ giấc trực ban (đ.c Thành kiểm tra đôn đốc bố trí lịch trực trung tâm cho phù hợp).

- Nghiên cứu đưa máy cắt chữ vào hoạt động.

5. Các công tác khác

Tham gia công tác tuyển sinh THCS theo kế hoạch của nhà trường.