Kế hoạch công tác tháng 8 của Khoa CNTT

Kế hoạch công tác tháng 8-2016 của Khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8-2016

ĐƠN VỊ:  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Công tác chuyên môn:

1. Lên lớp giảng dạy môn Tin đại cương cho các lớp THPT

2. Lên lớp giảng dạy các môn chuyên ngành của lớp K12-48C1.

3. Tiếp tục thông qua đề tài cấp trường

4. Xây dựng chuẩn đầu ra và thông qua chương trình đào tạo cho các mã ngành Trung cấp nghề

5. Hoàn thiện hồ sơ mở mã ngành CNTT

6. Thông qua bài giảng một số môn học mới.

II. Công tác nghiên cứu khoa học

1. Tiếp tục thông qua đề tài cấp trường

2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016-2017.

III. Công tác kỹ thuật:

1. Tiếp tục duy trì lịch trực phòng máy thực hành để đón khách tham quan

2. Phối hợp với phòng Khảo thí chuẩn bị và tổ chức thi hết môn cho các môn thi trắc nghiệm

3. Chuẩn bị phòng máy cho kỳ thi của trường ĐHQG Hà Nội

4. Tiếp tục sửa chữa những máy tính bị lỗi tại các phòng thực hành

5. Thực hiện những công việc liên quan đến CNTT đối với các đơn vị

6. Duy trị việc dọn dẹp vệ sinh các phòng máy và khu vực hành lang đã được phân công.

7. Phối hợp với phòng QTTB lắp đặt hệ thống máy chiếu cho giảng đường

IV. Công tác tại Trung tâm:

1. Tiếp tục duy trì lịch trực theo giờ hành chính và buổi tối

2. Duy trì việc cho sinh viên chuyên ngành CNTT xuống thực tập và thị sát những công việc của TT

V. Công tác khác:

 1. Tham gia công tác tuyển sinh hệ CĐ chính quy

 2. Thực hiện những công việc do BGH chỉ đạo và phân giao.

Người lập kế hoạch

Phó trưởng khoa

Bùi Thế Thành