Kế hoạch công tác tuần 3 tháng 10/2016.

KẾ HOẠCH KHOA GDTC&QP

       Tuần 3   tháng 10 năm 2016

TT

Đ/C: Nguyễn Thị Sơn

Đ/ C Nguyễn Văn Hưng

Ghi chú

Thứ 2:17/10/2016

   Sáng:

             Chiều:


- Lên lớp dạy GDTC

- Lên lớp dạy GDTC


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Giảng dạy ngoại khóa GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 3:18/10/2016

    Sáng:

             Chiều;


- Chỉ đạo khoa

 Đi lấy mẫu đồng phục hệ CĐ


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 4: 19/10/2016

    Sáng:

           Chiều:


- Lên lớp

- Chỉ đạo khoa


- Làm Điều lệ giải bóng chuyền HS-SV
- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 5: 20/10/2016

Sáng:

          Chiều:


- Dạy thể dục ngoại khóa

- Tổng hợp đồng phục hệ Cao đẳng


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 6:21/10/2016

Sáng:

Chiều:


- Chi đạo khoa

- Lên lớp


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Dọn dẹp nhà đa năng

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 7:22/10/2016

Sáng:

          Chiều:


- Ngoại khóa TDTT


- Tham gia giải Cầu lông các CLB TP mở rộng năm 2016

CN:23/10/2016

Sáng:

          Chiều:


Chỉ đạo kéo co HSK37


- Tham gia giải Cầu lông các CLB TP mở rộng năm 2016