Kế hoạch đón tiếp Thực tập sinh của trường Đại học Quốc tế Hagoromo, Nhật Bản tại TCEF

Ngày 10/3/2016, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên sẽ đón tiếp Thực tập sinh của Trường Đại học Quốc tế Hagoromo - Nhật Bản theo chương trình trao đổi thực tập sinh thường niên giữa hai trường. Kế hoạch cụ thể như sau: