Kế hoạch đón tiếp và làm việc với các trường Cao đẳng Nghề Vương quốc Thái Lan .

Trong các ngày từ 25-6-2016 đến 28-6-2016, trường CĐ Kinh tế-tài chính Thái Nguyên sẽ đón tiếp các trường CĐ nghề của Vương quốc Thái Lan sang thăm và hội thảo hợp tác liên kết đào tạo. Chương trình cụ thể như sau: