Kế hoạch kiểm tra hồ sơ nhập trường hệ Cao đẳng K17 và Trung cấp K41

Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra-Khảo thí

Căn cứ Nghị quyết Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-CĐKTTC ngày 24/2/2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về Công tác thanh tra năm 2020;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên phê duyệt công tác kiểm tra hồ sơ nhập trường các hệ Cao đẳng K17 và Trung cấp K41 

Chi tiết kế hoạch xem và tải tại đây!