Kế hoạch tổ chức chương trình hội thảo "Hợp tác đào tạo nghề" với các trường Cao đẳng nước CHDCND Lào

Hội thảo "Hợp tác giáo dục và đào tạo trình độ cao đẳng" với các trường Cao đẳng của nước CHDCND Lào sẽ được tổ chức tại trường CĐ Kinh tế-tài chính Thái Nguyên từ ngày 16/6/2016 đến 19/6/2016.

Chi tiết xin xem tại liên kết dưới đây :
Kế hoạch tổ chức Hội thảo.