Kế hoạch tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên Lào lần thứ nhất, năm học 2014 - 2015

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2014 -2015 của BCH Đoàn trường; Thực hiện theo sự chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH trường CĐ Kinh tế - Tài chính TN.BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức “Giải Bóng đá, bóng chuyền Sinh viên Lào lần thứ nhất năm học 2014- 2015” như sau:

I. Mục đích ý nghĩa
- Chào mừng tết Bunpimay ( Tết té nước ) của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các lưu sinh viên Lào.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao của lưu sinh viên Lào, thúc đẩy phong trào rèn luyện môn bóng đá, bóng chuyền nói riêng và các môn thể thao nói chung trong sinh viên nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và giúp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên .
 - Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao của sinh viên trong toàn Trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, giữ gìn sức khỏe, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

II. Tổ chức thực hiện

1.Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. BCH Đoàn trường ban hành kế hoạch, điều lệ  và điều hành giải Bóng đá, bóng chuyền Sinh viên Lào lần thứ nhất.

3. Khoa GDTC&QP tạo điều kiện về sân thi đấu, trọng tài điều khiển các trận đấu, bố trí lưới và bóng thi đấu bóng chuyền ( dự kiến 3 quả bóng chuyền)

4. Phòng công tác HSSV phân công GVCN, cố vấn học tập đôn đốc các lớp đăng ký danh sách thi đấu đúng hạn đồng thời theo dừi và cổ vũ cho đội mình tham gia.

III Thời gian, địa điểm tổ chức giải

- Thời gian tổ chức giải: Từ 1/4/2015 đến ngày 10/4/2015

- Địa điểm: Sân bóng đá, bóng chuyền Trường CĐ Kinh tế - Tài chính TN