Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ -TÀI CHÍNH TN

 

Số:       /KH-CĐKTTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2017

         

KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch biên chế được giao và các quy định của Nhà nước hiện hành về tuyển dụng viên chức; Căn cứ nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường tháng 9 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

I. Chức danh, chuyên ngành, số lượng chức viên chức cần tuyển

1. Chức danh cần tuyển

- Giảng viên, giáo viên

- Viên chức không là giảng viên.

2. Chuyên ngành, số lượng viên chức

Chi tiết xem phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

II. Tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện tuyển dụng trong phụ lục kèm theo Kế hoạch này còn phải đạt các tiêu chuẩn về hình thức như sau:

- Nam cao 1,60m, nữ cao 1,52m trở lên;

- Ngoại hình cân đối, không dị tật; Không nói ngọng, nói lắp; Chữ viết rõ ràng.

III. Thủ tục hồ sơ

1. Hồ sơ tuyển dụng

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu (quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

- Sơ yếu lý lịch: Có dấu xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu (đối với những trường hợp lao động tự do) hoặc có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng; Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng.

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao kết quả học tập các chứng chỉ liên quan có công chứng. Đối với các văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải được phiên dịch và công chứng trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Đối với những trường hợp đã là lao động hợp đồng ở cơ quan đơn vị khác phải có bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động có công chứng.

- Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có.

 

2. Tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017. Lệ phí xét tuyển là 1.500.000 đồng/hồ sơ (nộp cùng hồ sơ xét tuyển). Thời gian khóa sổ nhận hồ sơ dự tuyển vào 16 giờ 30 phút, ngày 30/9/2017.

IV. Quy trình tuyển dụng

1. Đối với xét tuyển viên chức là giảng viên, giáo viên gảng dạy

Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017

Bước 2. Tổ chức xét tuyển - Kiểm tra khả năng thực hành (khả năng sư phạm và trình độ chuyên môn). Thời gian từ 02/10/2017 đến 06/10/2017:

* Đối với đánh giá tiết giảng tài chính, kế toán:

- Mỗi người dự tuyển chuẩn bị 5 giáo án (kịch bản). Mỗi giáo án có thời lượng 50 - 60 phút (theo mẫu giờ giảng lý thuyết hoặc giờ giảng thực hành). Người dự tuyển được lựa chọn và đăng ký một môn học để giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

- Người dự tuyển phải giảng 02 tiết dưới sự đánh giá của Ban Giám khảo. Tiết giảng được bốc thăm từng giáo án trước 01 ngày dưới sự chứng kiến của Thanh tra nhà trường.

- Tiết giảng được chấm theo thang điểm 20. Điểm đánh giá tiết giảng của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các giám khảo (phiếu chấm nào cao hơn với trung bình cộng các giám khảo 1,5 điểm sẽ bị loại). Điểm xét tuyển nội dung thực hành là điểm quy đổi điểm trung bình đánh giá tiết giảng theo thang điểm 100.

- Phiếu đánh giá tiết giảng được nộp vào cuối mỗi buổi giảng hoặc tiết giảng cuối cùng của từng môn học và được niêm phong ngay tại phòng Hội đồng (trước khi niêm phong phiếu có chữ ký của chủ tịch Hội đồng tuyển dụng).

- Ban Thư ký thực hiện việc tổng hợp điểm và lập biên bản xác nhận điểm giảng của từng thí sinh với sự chứng kiến của Phòng Thanh tra.

- Thành phần Ban giám khảo có từ 7 đến 9 thành viên do Chủ tịch Hội đồng cấp trường ra quyết định.

- Những ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu bước 1 nếu mỗi tiết giảng đều phải có từ hai phần ba thành viên giám khảo chấm điểm từ 14,0 điểm trở lên thì được vào vòng hai để tính điểm xét tuyển.

* Đối với đánh giá giờ giảng của giáo viên tiếng Nhật Bản

- Người dự tuyển được kiểm tra qua phỏng vấn kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật Bản ở trình độ N3 và khả năng giảng dạy tiếng Nhật Bản qua thực hiện thao tác 01 giờ giảng ở trình độ N5.

- Giờ giảng được chấm theo thang điểm 20. Điểm đánh giá tiết giảng của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các giám khảo (phiếu chấm nào cao hơn với trung bình cộng các giám khảo 1,5 điểm sẽ bị loại). Điểm xét tuyển nội dung thực hành là điểm quy đổi điểm trung bình đánh giá tiết giảng theo thang điểm 100.

- Phiếu đánh giá giờ giảng được nộp vào cuối giờ giảng và được niêm phong ngay tại phòng Hội đồng (trước khi niêm phong phiếu có chữ ký của chủ tịch Hội đồng tuyển dụng).

- Ban Thư ký thực hiện việc tổng hợp điểm và lập biên bản xác nhận điểm giảng của từng thí sinh với sự chứng kiến của Phòng Thanh tra.

- Thành phần Ban giám khảo có từ 7 đến 9 thành viên do Chủ tịch Hội đồng cấp trường ra quyết định.

- Những ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu bước 1 nếu mỗi tiết giảng đều phải có từ hai phần ba thành viên giám khảo chấm điểm từ 14,0 điểm trở lên thì được vào vòng hai để tính điểm xét tuyển.

Bước 3. Tính điểm xét tuyển và xác định người trúng tuyển. Thời gian từ 09/10/2017 đến 11/10/2017

- Điểm xét tuyển là tổng của điểm trung bình chung toàn khóa (điểm môn học, điểm tốt nghiệp) và điểm thực hành (điểm bình quân hai tiết giảng hoặc bài kiểm tra) được quy đổi theo quy định tại điều 12 mục 3, chương 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng viên chức.

- Người trúng tuyển là những người có điểm xét tuyển cao hơn tính từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu theo kế hoạch này.

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng, quyết định trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

- Thông báo kết quả tuyển dụng và niêm yết công khai kết quả tuyển dụng từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017.

- Nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 26/10/2017 đến 28/10/2017.

- Phê duyệt và quyết định trúng tuyển từ ngày 28/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017.

- Ký hợp đồng làm việc ngày 31/10/2017.

2. Đối với xét tuyển giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và chuyên viên quản lý sinh viên nước ngoài

Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017.

Hội đồng xét tuyển kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Bước 2. Kiểm tra nghiệp vụ và kỹ năng quản lý sinh viên nước ngoài. Thời gian từ 02/10/2017 đến 06/10/2017

- Hình thức kiểm tra gồm: kiểm tra bài viết và phỏng vấn.

- Nội dung kiểm tra nghiệp vụ gồm:

+ Kiểm tra nội dung các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh sinh viên và sinh viên Lào, Campuchia.

+ Các thủ tục tiếp nhận, đăng ký lưu trú đối với sinh viên và sinh viên  nước ngoài về học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

+ Giải quyết các tình huống đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế.

+ Đối với chuyên viên quản lý sinh viên nước ngoài: Phỏng vấn khả năng giao tiếp tiếng Lào hoặc Campuchia.

- Điểm sát hạch được tính theo thang điểm 100. Giám khảo mỗi hình thức kiểm tra có từ 2 đến 3 người. Người được vào bước 3 để xác định người trúng tuyển phải có điểm trung bình của các giám khảo đối với toàn bộ các hình thức kiểm tra đạt từ 70 điểm trở lên.

Bước 3. Tính điểm xét tuyển và xác định người trúng tuyển. Thời gian từ 09/10/2017 đến 11/10/2017

- Điểm xét tuyển là tổng của điểm trung bình chung toàn khóa (điểm môn học và điểm tốt nghiệp) và điểm trung bình phỏng vấn (kiểm tra kiến thức chuyên môn) của các giám khảo được quy đổi theo quy định tại điều 12 mục 3, chương 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng viên chức.

- Người trúng tuyển là những người có điểm xét tuyển cao hơn tính từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu theo kế hoạch này.

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng, quyết định trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

- Thông báo kết quả tuyển dụng và niêm yết công khai kết quả tuyển dụng từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017.

- Nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 26/10/2017 đến 28/10/2017.

- Phê duyệt và quyết định trúng tuyển từ ngày 28/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017.

- Ký hợp đồng làm việc ngày 31/10/2017.

3. Đối với xét tuyển điều dưỡng viên

Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017.

Hội đồng xét tuyển kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Bước 2. Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian từ 02/10/2017 đến 06/10/2017

- Hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra bài viết và phỏng vấn.

- Nội dung kiểm tra nghiệp vụ gồm:

+ Kiểm tra nội dung các quy định của Nhà nước đối với điều dưỡng viên;

+ Kiểm tra các nội dung chuyên môn về điều dưỡng viên làm y tế học đường tại các trường đại học, cao đẳng.

+ Phỏng vấn trình bày các nội dung về y tế học đường tại các trường đại học, cao đẳng.

- Điểm sát hạch được tính theo thang điểm 100. Giám khảo mỗi hình thức kiểm tra có từ 2 đến 3 người. Người được vào bước 3 để xác định người trúng tuyển phải có điểm trung bình của các giám khảo đối với toàn bộ các hình thức kiểm tra đạt từ 70 điểm trở lên.

Bước 3. Tính điểm xét tuyển và xác định người trúng tuyển. Thời gian từ 09/10/2017 đến 11/10/2017

- Điểm xét tuyển là tổng của điểm trung bình chung toàn khóa (điểm môn học và điểm tốt nghiệp) và điểm trung bình phỏng vấn (kiểm tra kiến thức chuyên môn) của các giám khảo được quy đổi theo quy định tại điều 12 mục 3, chương 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng viên chức.

- Người trúng tuyển là những người có điểm xét tuyển cao hơn tính từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu theo kế hoạch này.

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng, quyết định trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

- Thông báo kết quả tuyển dụng và niêm yết công khai kết quả tuyển dụng từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017.

- Nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 26/10/2017 đến 28/10/2017.

- Phê duyệt và quyết định trúng tuyển từ ngày 28/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017.

- Ký hợp đồng làm việc ngày 31/10/2017.

V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức Hành chính

- Là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch tuyển dụng, soạn thảo các quyết định thành lập Hội đồng, Ban Thư ký, các văn bản phục vụ công tác tuyển dụng.

- Tham mưu thành lập các tiểu ban của Hội đồng xét tuyển viên chức.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác tuyển dụng khi được giao nhiệm vụ.

2. Hội đồng xét tuyển

- Thành lập các tiểu ban và tổ chức xét tuyển giảng viên và viên chức theo quy định.

- Thẩm định danh sách trúng tuyển.

3. Các bộ phận có liên quan

Có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);

- Ban quản trị Web;

- Lưu VT-TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Nguyễn Công Dương

 * Xin mời xem phụ lục tại liên kết sau:  Phụ lục