Khoa Ngoại Ngữ tham gia thi GVG khối trường CĐ-TCCN

Ngày 19/5/2017, khoa Ngoại ngữ đã tham gia hội thi GVG cấp khối trường CĐ- TCCN bằng một tiết giảng tiếng Anh của đồng chí Lê Thị Xuân. Bằng tình yêu nghề và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của mình, đồng chí Lê Thị Xuân đã kết thúc bài giảng với một số điểm rất cao và nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Dưới đây là một số hình ảnh: