Lên lịch tắt máy tính Windows tự động

Bằng cách thực hiện các câu lệnh sau đây trong Windows, bạn có thể lập lịch để máy tính tự động tắt hay chuyển sang chế độ Sleep và Hibernate hoàn toàn tự động.

Hệ điều hành Windows cung cấp một số dòng lệnh hữu ích cho phép thiết lập chế độ tự động tắt máy tính. Bạn có thể chạy lệnh “Shutdown” để tắt máy theo thời gian định trước. Đồng thời, bạn cũng có thể chạy các lệnh khác để chuyển máy tính sang chế độ ngủ (Sleep) hay ngủ đông (Hibernate).

Để thực hiện, trước hết bạn hãy mở giao diện dòng lệnh Command của Windows bằng cách nhấn vào nút Start rồi nhập cụm từ cmd vào ô tìm kiếm trong thanh trình đơn Start Menu.

Dưới đây là cú pháp để sử dụng các lệnh tắt máy.

• Shut Down: shutdown.exe -s -t 00

Cú pháp câu lệnh shutdown dùng để tắt máy tính Windows.
Cú pháp câu lệnh shutdown dùng để tắt máy tính Windows.
Thông số -s sẽ ra lệnh cho máy tính tắt nguồn, thông số -t xx sẽ xác lập thời gian còn lại cho đến khi máy tính được tắt (tính bằng giây, mặc định là 30 giây). Bạn cũng có thể tham khảo toàn bộ thông số trong cú pháp của lệnh shutdown bằng cách nhập “shutdown /?” vào dấu nhắc trong giao diện dòng lệnh của Windows.

Bạn cũng có thể dùng cú pháp lệnh tương tự nhưng với các thông số khác để thực hiện thao tác khởi động máy lại (restart) hay đăng xuất khỏi Windows (logoff).

• Restart: shutdown.exe -r -t 00
• Logoff: shutdown.exe -l -t 00

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chuyển máy tính sang chế độ ngủ hay ngủ đông từ dòng lệnh.

• Hibernate: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
• Sleep: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0