Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuần I- tháng 12/2016

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 28/11/2016 đến 4/12/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 28/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 3

Ngày 29/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 4

Ngày 30 /11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 5

Ngày 1/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp khoa

Thứ 6

Ngày 2/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ 7

Ngày 3/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 4/12/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ