Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuần II tháng 12

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 05/12/2016 đến 11/12/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 5/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp hội đồng thông qua chương trình đào tạo

Thứ 3

Ngày 6/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp đảng ủy mở rộng

Họp chi bộ

Thứ 4

Ngày 7 /12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp xét thi đua tháng 11

Thứ 5

Ngày 8/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 6

Ngày 9/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 10/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 11/12/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ