Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuần IV-thang11

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 21/11/2016 đến 27/11/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 21/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 3

Ngày 22/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 4

Ngày 23 /11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 5

Ngày 24/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Giảng dạy

Thứ 6

Ngày 25/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 26/11/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 27/11/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ