Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuầnIII- T12

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 12/12/2016 đến 18/12/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 12/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Họp hội đồng thẩm định đề cương đề tài tiếng Việt chuyên ngành

Thứ 3

Ngày 13/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 4

Ngày 14/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 5

Ngày 15/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 6

Ngày 16/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 17/12/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 18/12/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ