Lịch công tác tuần 1 tháng 10

-------------

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 03/10

- Hoàn thành chấm bài cho Viễn thông Hưng Yên

- Dũng, Chuyên, Dung

Thứ 3

Ngày 04/10

- Hoàn thiện hồ sơ trả Viễn thông Hưng Yên

- Chuẩn bị đề cương bồi dưỡng cho TTKD các tỉnh

- Họp triển khai nghị quyết tháng 10

- Dũng, Thư

- Dung, Chuyên

- P.Sơn

Thứ 4

Ngày 05/10

- Triển khai đánh giá năng lực các tỉnh, Hà Giang, Phú Thọ, Nam Định, Hòa Bình

- Dũng, Dung, Chuyên, Thư

Thứ 5

Ngày 06/10

- Chuẩn bị tài liệu Nâng bậc gửi Viễn thông Lạng Sơn

- Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 6

Ngày 07/10

- tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT, Bưu điện các tỉnh

- Đ/c Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 7

Ngày 08/10

 Chủ nhật

Ngày 09/10