Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2016

Thứ/Ngày

Vũ Minh Tuấn (TP)

Lương Đình Minh (PP)

Ghi chú

Hai/ 04-7

- Chỉ đạo công việc chung của phòng

- Hướng dẫn công tác đánh giá và tổng kết thi đua năm học 2015-2016

- Thực hiện các n/vụ khác theo y/cầu của BGH

- Chỉ đạo công việc chuyên môn tổ điện nước (Lắp đặt lại TB điện nước nhà ăn SV, sửa chữa TB điện, nước)

- Hoàn tất các thủ tục mua thiết bị (Máy chủ, máy tính, tủ lạnh, các TB vật tư khác theo chỉ đạo của BGH)

-Thực hiện các n/v khác theo yêu cầu của Giám hiệu

Ba/ 05-7

- Điều chuyển tài sản theo yêu cầu của Ban Giám hiệu (Tủ sắt, Bàn ghế…)

- Chỉ đạo chung các tổ chuyên môn của phòng.

-Chỉ đạo và tham gia làm các công việc với tổ điện nước

-Cùng tổ điện nước-CK điều chuyển tài sản xuống KTX và các nơi theo yêu cầu của BGH.

-Kiểm tra và theo dõi việc lăn lại sơn tầng 1 nhà ăn SV.

Tư/  06-7

- Xây dựng phương án điều chuyển tài sản và sắp xếp lại kho.

- Lập kế hoạch nghỉ phép cho CB, nhân viên trong phòng báo cáo GH.

- Điều chuyển tài sản, sắp xếp lại một số bàn ghế, tủ theo KH.

- Cùng tổ môi trường buộc và tỉa cây cảnh

Năm/ 07-7

- Chỉ đạo các công việc chuyên môn của phòng.

- Rà soát và kiểm tra các phương tiện PCCC đã trang bị.

- Kết hợp với phòng KH-TC nghiệm thu các công việc đã hoàn thành.

- Kiểm tra và theo dõi việc lăn sơn trạm Y tế.

- Các công việc theo chỉ đạo của BGH

Sáu/ 08-7

- Xây dựng phương án VS MT, GĐ và quản lý tài sản tại các GĐ

- Chỉ đạo sắp xếp lại tài sản trong kho

- Chỉ đạo và cùng tổ điện nước sửa chữa những tài sản bị hỏng.

Bẩy/ 09-7

- Tiếp tục triển khai sửa chữa hệ thống cống rãnh nhà ăn SV, KTX, Nhà sửa lý rác

CN/ 10-7

Nghỉ

Nghỉ