Lịch Công tác tuần 2 tháng 9

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thành phần

Thứ 2

Ngày 12/9

- Phối hợp với Bưu điện Bắc Giang mở lớp Sơ cấp nghề 3 tháng

- Dũng, Dung

Thứ 3

Ngày 13/9

- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực cho VT Hưng Yên, Lớp Sơ cấp nghề Bắc Giang

- Ph.Sơn, Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 4

Ngày 14/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn cho VT Lào Cai, Lạng Sơn

- Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 5

Ngày 15/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn cho VT Lào Cai, Lạng Sơn

- Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 6

Ngày 16/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng cho VNPT các tỉnh

- Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 7

Ngày 17/9Chủ nhật

Ngày 18/9

- Khai mạc lớp Sơ Cấp nghề Bưu chính Bắc Giang
- Ph.Sơn, Dung