Lịch Công tác tuần 3 tháng 9

-------------

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 19/9

- Chuẩn bị Tài liệu cho đoàn đánh giá năng lực CNKT VNPT Hưng Yên

- Dũng, Chuyên, Thư, Dung

Thứ 3

Ngày 20/9

- Đi công tác Hà Giang

- Chuẩn bị Tài liệu cho đoàn đánh giá năng lực CNKT VNPT Hưng Yên

- Dự thảo hợp đồng đánh giá năng lực cho VNPT Lào Cai

- Tuyển sinh

- Đ/c Sơn, Dung

- Chuyên, Dũng

- Thư

- Chuyên, Dũng

Thứ 4

Ngày 21/9

- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực cho VNPT Lào Cai

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng

- Chuyên, Dung

Thứ 5

Ngày 22/9

- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực cho VNPT Lào Cai và Bưu điện các tỉnh

- Đ/c Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 6

Ngày 23/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT, Bưu điện các tỉnh

- Đ/c Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 7

Ngày 24/9

 Chủ nhật

Ngày 25/9