Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016


Thứ/Ngày

Vũ Minh Tuấn (TP)

Lương Đình Minh (PP)

Ghi chú

Hai/ 20-6

- Chỉ đạo công việc chung của phòng

- Hướng dẫn công tác đánh giá và tổng kết thi đua năm học 2015-2016

- Thực hiện các n/vụ khác theo y/cầu của BGH

- Chỉ đạo công việc chuyên môn tổ điện nước (Lắp đặt lại TB điện nước nhà ăn SV, sửa chữa TB điện, nước)

- Triển khai các thủ tục xét thầu thang máy nhà KTX Lào

-Sử lý thủ tục thanh quyết toán các công trình.

-Thực hiện các n/v khác theo yêu cầu của Giám hiệu

Ba/ 21-6

- Chỉ đạo và phối hợp với khoa CNTT kiểm tra kỹ thuật máy chiếu tại các phòng học

- Chỉ đạo chung các tổ chuyên môn của phòng.

- Đi thẩm tra lý lịch (Phú lương, thành phố)

-Chỉ đạo và tham gia làm các công việc với tổ điện nước

-Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các công việc thường xuyên.

-Chuẩn bị CSVC phục vụ cho hội thảo theo lịch của Ban Giám hiệu(Âm ly, loa, micro).

Tư/  22-6

- Xây dựng phương án PCCC năm học 2015 - 2016 và hồ sơ công tác PCCC của nhà trường

- Kiểm tra và sử lý các điểm tiếp đất của hệ thống chống sét trong trường (Theo biên bản đo kiểm tra thực tế..

-Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xét thầu mua thang máy.

Năm/ 23-6

- Chỉ đạo các công việc chuyên môn của phòng.

- Thuê thợ ngoài vào cắt cây cảnh.

- Rà soát và kiểm tra các phương tiện PCCC đã trang bị.

- Tổ chức họp phòng đánh giá, phân loại CB, CC, VC theo hường dẫn

- Họp phòng theo chỉ đạo của trưởng phòng.

- Chỉ đạo và kiểm tra hệ thống ống cấp nước nhà GĐ A (hệ thống ống kẽm)

-Các công việc theo chỉ đạo của BGH

Sáu/  24-6

- Họp chi bộ khối văn phòng

- Xây dựng phương án VS MT, GĐ và quản lý tài sản tại các GĐ

-Họp chi bộ tháng 6/2016.

- Hoàn thành hệ thống biển, bảng theo chỉ đạo của ban giám hiệu.

Bẩy/ 25-6

- Tiếp tục triển khai sửa chữa hệ thống cống rãnh nhà ăn SV, KTX, Nhà sửa lý rác

- Kết hợp với BQL khu nội trú kiểm tra các mái nhà, cây xanh trong mùa mưa bão..

CN/  26-6

Nghỉ

Nghỉ