Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016

Thứ/Ngày

Vũ Minh Tuấn (TP)

Lương Đình Minh (PP)

Ghi chú

Hai/ 27-6

- Chỉ đạo công việc chung của phòng

- Hướng dẫn công tác đánh giá và tổng kết thi đua năm học 2015-2016

- Thực hiện các n/vụ khác theo y/cầu của BGH

- Chỉ đạo công việc chuyên môn tổ điện nước (Lắp đặt lại TB điện nước nhà ăn SV, sửa chữa TB điện, nước)

- Hoàn tất các thủ tục xét thầu mua thang máy nhà KTX Lào trình Hiệu trưởng phê duyệt

-Thực hiện các n/v khác theo yêu cầu của Giám hiệu

Ba/ 28-6

- Chỉ đạo và phối hợp với khoa CNTT kiểm tra kỹ thuật máy chiếu tại các phòng học

- Chỉ đạo chung các tổ chuyên môn của phòng.

-Chỉ đạo và tham gia làm các công việc với tổ điện nước

-Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các công việc thường xuyên.

-Kiểm tra và theo dõi việc lăn lại sơn tầng 1 nhà ăn SV.

Tư/  29-6

- Xây dựng phương án PCCC năm học 2015 - 2016 và hồ sơ công tác PCCC của nhà trường

- Kiểm tra và ghi chỉ số điện các dịch vụ, trường MN

-Chuyển vật tư tháo ở nhà ăn SV về kho.

-Họp phòng

Năm/ 30-6

- Chỉ đạo các công việc chuyên môn của phòng.

- Thuê thợ ngoài vào cắt cây cảnh.

- Rà soát và kiểm tra các phương tiện PCCC đã trang bị.

- Tổ chức họp phòng đánh giá, phân loại CB, CC, VC theo hường dẫn

- Kết hợp với phòng KH-TC nghiệm thu các công việc đã hoàn thành

- Hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán mua vật tư, thiết bị phục vụ cho sửa chữa các công trình.

-Các công việc theo chỉ đạo của BGH

Sáu/  01-6

- Họp chi bộ khối văn phòng

- Xây dựng phương án VS MT, GĐ và quản lý tài sản tại các GĐ

-Họp chi bộ tháng 6/2016.

- Hoàn thành hệ thống biển, bảng theo chỉ đạo của ban giám hiệu.

Bẩy/ 02-6

- Tiếp tục triển khai sửa chữa hệ thống cống rãnh nhà ăn SV, KTX, Nhà sửa lý rác

- Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của BGH.

CN/ 03-6

Nghỉ

Nghỉ