Lịch công tác tuần 4 tháng 9

-------------

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 26/9

- Chuẩn bị, bàn giao Tài liệu cho đoàn đánh giá năng lực CNKT mạng ngoại vi  Viễn thông Lào Cai

- Dũng, Chuyên, Dung

Thứ 3

Ngày 27/9

- Chuẩn bị đề cương đánh giá năng lực cho Viễn thông Hà Giang

- Hoàn thiện hợp đồng đánh giá năng lực cho VNPT Lào Cai

- Chuẩn bị tài liệu đi công tác Phú Thọ

- Dũng

- Thư

- Dung, Chuyên

Thứ 4

Ngày 28/9

- Đi công tác Phú Thọ

- Chuẩn bị đề cương bồi dưỡng Băng rộng cho Viễn thông Bắc Kạn

- P.Sơn, Dung

- Dũng

Thứ 5

Ngày 29/9

- Chuẩn bị đề cương đánh giá năng lực cho Viễn thông Hà Giang, Phú Thọ

- Đ/c Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 6

Ngày 30/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT, Bưu điện các tỉnh

- Đ/c Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 7

Ngày 01/10

 Chủ nhật

Ngày 02/10