LICH CONG TAC TUAN CUA CAN BO QUAN LY KHOA KE TOAN

LICH CONG TAC TUAN CUA CAN BO QUAN LY KHOA KE TOAN TU 13/6-19/6/2016

ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÁN

                                 

                                          LỊCH LÀM VIỆC

                                  TUẦN TỪ 13/06/2016 ĐẾN 19/6/2016

Thứ - Ngày

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

        DƯƠNG THU HÀ

Thứ 2

Ngày 13/6

Sáng

- Chỉ đạo các bộ môn thực hiện KH chuyên môn.

- Họp đóng góp tham luận Hội thảo với các trường CĐ của Lào về hợp tác đào tạo

Lên lớp

Chiều

- Xây dựng KH công tác tuần.

- Phân công GV dạy học lại theo KH

Soạn bài

Thứ 3

Ngày 14/6

Sáng

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Lên lớp

Chiều

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Soạn bài

Thứ 4

Ngày 15/6

Sáng

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Lên lớp

Chiều

Làm việc chuyên môn tại khoa

Lên lớp

Thứ 5

Ngày 16/6

Sáng

Tham dự Hội thảo với các trường CĐ của Lào về hợp tác đào tạo

Lên lớp

Chiều

 Làm việc chuyên môn tại khoa

Làm việc tại khoa

Thứ 6

Ngày 17/6

Sáng

Làm việc chuyên môn tại khoa

Lên lớp

Chiều

Làm việc chuyên môn tại khoa

Lên lớp

Thứ 7

Ngày 18/6

Sáng

Nghỉ

Lên lớp

Chiều

Nghỉ

Soạn bài

  Chủ nhật

Ngày 19/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ