Lịch công tác tuần I tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo phòng


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 30/5/2016 đến 05/6/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Ghi chú

Thứ hai

30/5/2016

Sáng

- Làm việc tại phòng

- Đi bảo hiểm xã hội

 - Làm việc tại phòng

- Lên lớp

- Làm việc tại phòng

Chiều

- Làm việc tại phòng

- Sắp xếp lại DS theo đơn vị mới

- Làm việc tại phòng

Thứ ba

31/5/2016

Sáng

- Làm việc với UB phường Thịnh Đán

- Làm việc tại phòng

- Đối chiếu số liệu viết hóa đơn thanh toán

- Lập biên bản nhận xét đảng viên (đ.c Giang)

- Tổng hợp điểm

- Một số công việc khác tại phòng

Chiều

- Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

- Làm việc tại phòng

Thứ tư

01/6/2016

Sáng

- Làm việc tại phòng

- Sắp xếp danh sách theo đơn vị để nhập dữ liệu xếp loại thi đua năm học

- Kiểm tra lý lịch của đối tượng kết nạp đảng

Chiều

- Đánh giá tiết giảng GV hết thử việc

- Làm việc tại phòng

- Làm việc tại phòng

- Làm thư ký Hội đồng đánh giá tiết giảng giảng viên thử việc

Thứ năm

02/6/2016

Sáng

- Làm việc tại phòng

- Chuẩn bị mẫu biểu về TDKT gửi các đơn vị

- Tổng hợp nghị quyết các chi bộ gửi về

Chiều

- Làm việc tại phòng

- Chuẩn bị tổng kết năm học theo hướng dẫn

- Làm việc tại phòng

Thứ sáu

03/6/2016

Sáng

- Làm việc tại phòng

Tham gia giải cầu lông cho Hội Hữu nghị Việt Lào

- Tổng hợp nghị quyết các chi bộ gửi về

- Chuẩn bị tài liệu họp đảng ủy

Chiều

- Làm việc tại phòng

- Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ bảy

04/6/2016

Sáng

- Giao ban HSSV

Tham gia giải cầu lông cho Hội Hữu nghị Việt Lào

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

05/6/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều