Lịch công tác tuần I tháng 7 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 04/7/2016 đến 10/7/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Ghi chú

Thứ hai

04/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận Hồ sơ TĐKT)

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên  môn tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận Hồ sơ TĐKT)

Làm việc tại phòng

Thứ ba

05/7/2016

Sáng

Họp phòng

Họp phòng

Họp phòng

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng

Làm việc với BHXH, Ban TĐKT tỉnh

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ tư

06/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Họp Hội đồng TĐKT

Họp Hội đồng TĐKT

Làm việc tại phòng

Thứ năm

07/7/2016

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận hồ sơ khen cao)

Làm việc tại Thành ủy TN

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận hồ sơ khen cao)

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

08/7/2016

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận hồ sơ khen cao)

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (nhận hồ sơ khen cao)

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

09/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

10/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều