Lịch công tác tuần I tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 01/8/2016 đến 07/8/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

01/8/2016

Sáng

Tập trung đội DQTV

Tính lương tăng thêm 6 tháng đầu năm

Làm việc tại phòng

Chiều

Khai mạc đợt huấn luyện tự vệ 2016

Tính lương tăng thêm 6 tháng đầu năm

Thư ký Hội đồng đánh giá tiết giảng

Thứ ba

02/8/2016

Sáng

Huấn luyện tự vệ 2016

Tính lương tăng thêm 6 tháng đầu năm

Làm việc tại phòng

Chiều

Huấn luyện tự vệ 2016

Bổ sung hồ sơ thi đua tại Ban TĐKT tỉnh

Làm việc tại phòng

Thứ tư

03/8/2016

Sáng

Tham gia hội thảo quốc tế của Khối tại Campuchia (từ 03/8 - 07/8/2016)

Làm việc với BHXH thành phố

Làm việc tại phòng

Chiều

Thanh toán chế độ thai sản quý II

Làm việc tại phòng

Thứ năm

04/8/2016

Sáng

Lập biểu tăng, giảm lao động

Làm việc tại phòng

Chiều

Lập biểu tăng, giảm lao động

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

05/8/2016

Sáng

Đi BHXH thành phố, Ban TĐKT tỉnh

Làm việc tại Thành ủy TN

Chiều

Lập biểu tăng, giảm lao động

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ bảy

06/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

07/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều