Lịch công tác tuần II tháng 10 (10/10 - 16/10/2016)

Lịch công tác tuần II tháng 10 (Tuần 42 - từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 42 - từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Đinh Quang Minh

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 10/10/2016

Sáng

Họp Khoa

Chiều

Xét thầu gói mua sắm Tổng đài

Thứ Ba

Ngày 11/10/2016

Sáng

Đi công tác Bắc Ninh

Chiều

Đi công tác Bắc Ninh

Thứ Tư

Ngày 12/10/2016

Sáng

Họp Hội đồng thẩm định giá thiết bị 3G

Chiều

Dự họp Hội đồng thi đua

Thứ Năm

Ngày 13/10/2016

Sáng

Xét thầu gói mua sắm Tổng đài

Chiều

Xét thầu gói mua sắm Tổng đài

Thứ Sáu

Ngày 14/10/2016

Sáng

Đi công tác Cao Bằng

Chiều

Đi công tác Cao Bằng

Thứ Bảy

Ngày 15/10/2016

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

Ngày 16/10/2016

Sáng

Chiều